Giới thiệu khóa học

Khóa đào tạo trực tuyến này do Preferred by Nature và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ xây dựng nhằm giới thiệu về Trách nhiệm giải trình đối với việc nhập khẩu gỗ trong Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp tại Việt Nam (VNTLAS). Khóa đào tạo dành cho các nhà nhập khẩu gỗ tại Việt Nam, những tổ chức hoặc cá nhân hỗ trợ các nhà nhập khẩu thực hiện trách nhiệm giải trình, các cơ quan có thẩm quyền được giao nhiệm vụ thực thi quy định về trách nhiệm giải trình, và các bên liên quan có quan tâm. 

Khóa đào tạo được xây dựng trong khuôn khổ của Dự án Hỗ trợ thực hiện VPA/FLEGT tại Việt Nam. Dự án được Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam triển khai dưới sự ủy thác của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức (BMZ) và Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh (FCDO).

Mục tiêu của khóa học trực tuyến này là giúp cho người học có được:

1. Hiểu biết tổng quan về Hệ thống Đảm bảo Gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS);

2. Hiểu biết về các khái niệm chính của trách nhiệm giải trình và một hệ thống trách nhiệm giải trình chặt chẽ; 

3. Nhận thức về các bước thực tế để thực hiện đánh giá và giảm thiểu rủi ro nhập khẩu gỗ bất hợp pháp.

Các ví dụ được sử dụng trong khóa đào tạo này chủ yếu tập trung vào nguồn gỗ từ Châu Phi.

Khóa đào tạo này bao gồm 13 bài trình bày với 5 bài trắc nghiệm và một bài tập tình huống. Thời gian dự kiến để hoàn thành khóa học là 5.5 giờ.

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Khóa đào tạo trực tuyến có thể được tải về tại đây: Hướng dẫn sử dụng


Dưới đây là video hướng dẫn nhanh về khóa học


Và video về Sự kiện ra mắt khóa học được tổ chức trực tuyến vào ngày 16/09/2021


Nội dung khóa học

 • 1

  Giới thiệu

  • Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo của Preferred by Nature

  • Giới thiệu về khóa học

 • 2

  Giới thiệu về Hệ thống Đảm bảo Gỗ hợp pháp tại Việt Nam

  • Phản ứng của EU đối với nạn khai thác & thương mại gỗ trái phép - VPAs và EUTR

  • VPA và TLAS của Việt Nam

  • Tài hiệu học phần

  • Bài trắc nghiệm về VPA/FLEGT và VNTLAS

 • 3

  Giới thiệu về Trách nhiệm Giải trình

  • Trách nhiệm Giải trình - Các khái niệm chính

  • Tài liệu học phần

  • Bài trắc nghiệm về khái niệm Trách nhiệm giải trình

 • 4

  Trách nhiệm Giải trình - Bước 1: Tiếp cận thông tin

  • Tiếp cận thông tin

  • Tài liệu học phần

  • Bài trắc nghiệm về Tiếp cận thông tin

 • 5

  Trách nhiệm Giải trình - Bước 2: Đánh giá rủi ro

  • Giới thiệu về Đánh giá rủi ro

  • Nhận dạng rủi ro: Sự toàn vẹn của thông tin

  • Nhận dạng rủi ro: Sự phức tạp của chuỗi cung

  • Nhận dạng rủi ro: Rủi ro liên quan đến loài gỗ

  • Nhận dạng rủi ro: Rủi ro liên quan đến nguồn gốc

  • Nhận dạng rủi ro: Chứng nhận

  • Nhận dạng rủi ro: Thương mại & Vận chuyển

  • Xác định rủi ro

  • Tài liệu học phần

  • Bài trắc nghiệm về Đánh giá rủi ro

 • 6

  Trách nhiệm Giải trình - Bước 3: Giảm thiểu rủi ro

  • Giảm thiểu rủi ro

  • Tài liệu học phần

  • Bài trắc nghiệm về Giảm thiểu rủi ro

 • 7

  Các nguồn thông tin tham khảo miễn phí

  • Các nguồn thông tin tham khảo miễn phí

 • 8

  Bài tập tình huống - Thực hiện trách nhiệm giải trình đối với gỗ nhập từ Ghana

  • Thông tin về bài tập tình huống

  • Câu hỏi trắc nghiệm

Giảng viên

Giám đốc Chương trình Nguồn cung có Trách nhiệm

Christian Sloth

Giám đốc Quốc gia, Việt Nam

Hồ Văn Cử